Anpassade kurser

Med en anpassad kurs får du utbildning som är 100% relevanta för dig och ditt företag. En inledande analys av ditt företag säkerställer att kursen exakt uppfyller dina behov för undervisning.

Med våra skräddarsydda kurser får du en skräddarsydd utbildning utifrån dina och ditt företags specifika behov.

Det är möjligt att hålla anpassade kurser på NTI, i företaget* eller på nätet.

Skräddarsydda kursen till exempel. trädgårdsdesign som:
  • Klassiskt klassrumsutbildning: kursdeltagare är alla från ditt företag. Kursen kan ha en specifik vinkel beroende på ditt företag, och frågorna i ofta sitter med.
  • En verkstad: Det sammanför i en liten grupp, för betong och i praktiken att fördjupa dig i ett visst program eller för att lösa ett specifikt problem.
  • Egen konsultt: Efter avslutad kurs kan få konsult ut till er. Konsulten hjälper dig att uppdatera, konkretisera och anpassa den lärda kunskapen för ditt dagliga arbete.

Kompetens analys för optimal lutning

För att säkerställa att skräddarsydda kursen lever helt upp till dina förväntningar, vi gör alltid en kompetens analys av företaget**.

Utifrån detta ger vi ett skräddarsytt träningsprogram. Vi rekommenderar ofta en blandning av utbildning, att dra nytta av de blandade inlärningsformer principerna, så att du får nya kunskaper, som kommer att förbli i Office.

En lärare kontaktar dig i förväg för att få en bild av ditt företags kunskapsnivå och dina specifika krav.

Workshops

Workshops är en arbetsmetod, där möts en grupp under en viss tidsperiod att arbeta koncentrerat och praktiskt med ett visst program eller lösa ett specifikt problem.

Syfte

Syftet med workshopen är att du får praktisk erfarenhet av själv valda specifik designverktyg och metoder som kan användas direkt i bolagets projektarbete.

Det kunde till exempel. vara att lära sig använda programvara från Autodesk eller lösning NTI verktyg för problem, och lär dig att organisera och ordna designprocesser.

Den första delen används för verkstaden att läraren presenterar verktyg och metoder, som workshopen handlar om. Sedan deltagarna, med hjälp av läraren, fungerar mer konkret med den specifika uppgift/frågan.

Efter avslutad verkstaden, får deltagare ett kursbevis på deltagande i workshopen.

On-site Consulting

Du och några av dina kollegor har varit på kurs. Nu är ni tillbaka på jobbet, och er nya kunskap ska sättas på test.

Oavsett hur mycket du har lärt mig, oavsett hur förutseende i har, och oavsett hur många frågor du har, kan det finnas luckor i din kunskap, som hindrar dig från att använda den nya kunskapen.

Här är det naturligt att få hjälp av en egen konsult.

Vad kan en On-Site konsult hjälpa till med?
Våra på plats konsulter hjälper dig att uppdatera, vidareutveckla och anpassa dina kunskaper så att du kan flytta framåt och få optimerat ditt dagliga arbete.

Egen konsult kommer ut till er i bolaget och går runt och hjälper varje anställd. Får här du konstruktiva förslag för att ändra arbetsmetoder och designmetoder, och du också få utvilad eller fördjupa dina kunskaper, beroende på de specifika behov.

* Om kursen äger rum i företaget, är du ansvarig för lokaler och utrustning, inklusive datorer med licenser. Lärare från NTI ger alltid egen dator med egen licens. Du är också ansvarig för fika och lunch. Resekostnader tillkommer. Det är möjligt att hyra datorer och projektorer med NTI i samband med kursen.

** för att säkerställa bästa resultat rekommenderar vi att du beställer extra tid för kursen förberedelse, så att det kan vara riktat till en ännu högre grad dina specifika behov.