Skip to main content

DK

DE SE NO
Search Basket
Gå til kurv Total

NTI OUTDOOR

NTI OUTDOOR henvender sig til dig, der ønsker én samlet løsning til registrering af udendørsarealer. Med vores avancerede droneteknologi skabes det fulde overblik over flere former for udendørsarealer, hvilket både kan komme den almindelige bygningsejer og byggepladsens entreprenør til gode.

NTI OUTDOOR dækker behovet for registrering af bygninger og udenomsarealer og  inspektioner eller statusoverflyvninger.

NTI OUTDOOR findes som et selvstændigt program, eller som et modul til vores Facility Management-system MDOC FM. 

NTI OUTDOOR tager udgangspunkt i geotaggede arealer enten ved manuelle opmålinger, eksisterende GIS-kort eller droneoverflyvninger.

Med NTI OUTDOOR får du: 

  • Et generelt grunddataoverblik
  • Overblik over både grønne og grå arealer
  • Maskinparkoptimering
  • Forventningsafstemning med afdelingerne
  • Overblik over tidsforbrug, analyser og økonomi
  • Outsourcing – insourcing og RIGHTsourcing
  • Ensartet kvalitet på tværs af afdelinger og mennesker
  • Inspektioner – fremdrift i byggeriet.

De fem vigtigste muligheder med NTI OUTDOOR

3D Modeller

Ved overflyvning tilbyder vi samtidig en 3D-model – en model der skabes på grundlag af overflyvningen med droner. På den måde får du en målbar model i alle dimensioner. Det betyder at du udover arealer også får muligheden for at måle højder på bygninger og hække, rumfang på bygninger osv. Det er også muligt at få skitseret modellens elevation og at klarlægge arealernes højdekurve og dermed forandringer i landskabet. Mulighederne er mange – og man får direkte adgang til modellerne via clouden i NTI OUTDOOR.

Registrering af klimaskærm

Udover overflyvning af områder og bygninger med drone tilbyder vi desuden registrering af klimaskærm med termisk kamera. Her får du på en billig og hurtig måde et billede af bygningernes tilstand i forhold til klimaskjold og en indikation af de områder på bygningen, hvor der skal foretages vedligehold i form af isolering og reperation af utætheder.

Automatisér al planlægning

NTI OUTDOORs cloudbaserede løsning indeholder et planlægningsmodul, som giver dig et komplet overblik over det arbejde, som skal udføres på udearealerne.

Tilstand

Med dronens 30 megapixel kamera skabes mulighederne for at indfange billeder med uhyrlig høj kvalitet, således vores uddannede personale kan foretage kvalificerede vurderinger om tilstanden på dine bygninger og arealer. Droneoverflyvningerne giver et øjebliksbillede af bygningens tilstand og bidrager til at være på forkant med fremtidig vedligeholdelse af eksempelvis tagflader.

Arealopmåling

Dit areal opmåles af uddannet personale hos NTI og synliggøres via samme GIS-materiale, som anvendes i Mdoc FM løsningen. Med denne løsning kan du se både ejendomme og bygninger samt de omkringliggende udenomsarealer. Integrationen af cloudbaseret teknologi sikre, at alle arealer altid er opdaterede og ligeledes giver dig mulighed for ændre beskaffenhed af det enkelte areal ved eksmpelvis at omlægge et græsareal til flisebelægning.

Slagelse Boligselskab

Slagelse Boligselskab har indledt samarbejde med NTI omkring udvikling af NTI OUTDOOR for at skabe et stærkt opgavestyringsmodul for alle udearealer. Vi ser et stort besparelsespotentiale på især ressourcestyring af maskinparken, og får med dette modul opbygget et stærkt værktøj til opgavestyring. Viden omkring diverse opgaveløsninger er på denne måde ikke længere afhængig af enkelte personer, men ligger centralt tilgængelig for enhver, der skal løse opgaven

Mette B. Pedersen

Administrationschef

Dét siger vores udviklingschef

Mulighederne er mange med NTI OUTDOOR. Dette er det optimale værktøj til overvågning, registrering og opmåling af arealer, der ændres over tid.

Michael Møller Jensen

Divisionschef RD

Kontakt

Kontakt os og få mere at vide om NTI OUTDOOR.

René Vejsholt

Business Manager, Byggeriet

+45 76 42 41 06

rv@nti.dk