Skip to main content

NO

DK DE SE
Search Basket

NTI-produkter

Vår store utviklingsavdeling utvikler og forbedrer våre egne program. Vi er f.eks. ledende på produkter for dokumenthåndtering og Facility Management. Alle produkter er kompatible med Autodesk tilbud og effektiviserer dine rutineoppgaver kraftig.

Vi vil gi alle som jobber innen bransjen de beste mulighetene for å virkeliggjøre sine ideer og oppnå målene sine, En viktig del i det er våre egne produkter, som kompletterer eksisterende programvare på markedet og gir brukeren stor merverdi.

NTI TOOLS

Add-in til Autodesk-produkter

NTI TOOLS er en omfattende samling hjelpeverktøy for brukere av Autodesk-produktene Revit, Inventor og Vault.

Ved utviklingen av NTI TOOLS er det lagt vekt på brukervennlighet, og at løsningen er fullt integrert i Autodesk-produktene. NTI TOOLS består av nyttige verktøy, objektbiblioteker og maler, og utgjør en effektiv norsk lokalisering av Autodesks løsninger.

Les mer om NTI TOOLS

MDOC FM

Eiendomsforvaltning

Med Facility Management systemet Mdoc FM, er det mulig å styre små og store porteføljer av eiendommer og få dem presentert på en strukturert måte. Systemet gir full kontroll over eiendomsporteføljens drifts- og vedlikeholdsoppgaver, kan blant annet sende remindere og gir et samlet overblikk over status. Facility Management systemet Mdoc FM er et uunnværlig redskap for å oppnå overblikk, synergi og sammenheng i en profesjonell Facilities Management-enhet. 

Les Mer om MDOC FM

MDOC

Dokumenthåndtering

Mdoc er et enkelt og logisk dokumenthåndteringssystem som holder orden på dine elektroniske dokumenter, og gir deg rask oversikt. Samtidig er det enkelt å bruke. Programmet håndterer blant annet dokumenter i Word, Excel, Outlook og Autodesk-produktene.Mdoc er svært utbredt, og benyttes i dag av byggbransjen, industrien, offentlige myndigheter og foreninger.

Les mer om MDOC

NTI CLASSIFY

Klassifisering

Med den nye norske programvaren Classify er det mulig å eksportere data fra en Revit-modell til en ekstern database, hvor koder deretter tildeles de enkelte bygningsdelene. Classify er i virkeligheten en logisk kodegenerator, som ikke krever den store IT-kompetansen for å kunne brukes, da brukergrensesnittet er minimalistisk og gjennomskuelig. I Classify får du et oversikt over Revit-filene som er tilknyttet prosjektet, samt hvilke bygningsdeler som er klassifisert og hvilke som mangler. 

Les mer om NTI CLASSIFY

Vi tilbyder alltid det beste

Vi har en stor portefølje av egenutviklede produkter på aller høyeste nivå. Vårt store utviklingsteam lytter kontinuerlig til brukernes ønsker og følger bransjens tendenser slik at vi alltid tilbyr kvalitetsløsninger som speiler bransjens utvikling.

ANDERS MEJLHEDE JENSEN

PRODUCT MANAGER, NTI

Kontakt

Håvard Bakke Brenna

Leder salgssenter

483 12 300

salg@nticad.no

Einar Romnes

Senior løsningsrådgiver

483 12 300

salg@nticad.no