NTI METODEN

Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att tryggt kunna guida er till effektiva arbetssätt. Vi stöttar er affärsutveckling genom att identifiera behov och erbjuda helhetslösningar utifrån det vi kallar NTI METODEN.

Läs mer om vår METOD

Vi täcker hela din verksamhet

NTI är en av Europas största leverantörer av lösningar och tjänster som täcker alla dina affärsbehov för BIM, CAD, CAM, GIS, PLM, dokumenthantering och Facility Management - från konsult och behovsanalys till hårdvara, programvara och undervisning, underhåll och support.

Flexibla kurser för framtiden

Vi vill att våra kunder ska vara bäst på det de gör, hela tiden. Därför tänker vi långsiktigt kring kompetensutveckling och ser kontinuerlig kunskapsinhämtning som en naturlig del av en verksamhet.

Läs mer om vårt unika kursutbud

Grip framtiden med oss

Vi har de bästa lärarna och experterna. Vårt mål är att du som går en utbildning hos oss blir mer effektiv och kompetent i ditt dagliga arbete och hela vårt utbud är framtaget för att du ska se effekten omgående.

Evelina Björklund

Kurssamordnare