NTI CADcenter PLM 360 - en innovativ løsning fra NTI CADcenter

PLM – Product Lifecycle Management

Hvad er PLM, eller ProductLlifecycle Management?

PLM er en strategisk tilgang til deling af produkt information på tværs af virksomheden, fra koncept til udfasning – eller med andre ord fra ide til udfasning.

Udgangspunktet for PLM er, at skabe sammenhæng mellem mennesker, produktdata, processer og forretningssystemer. PLM fungerer som rygrad i virksomheden ved at skabe overblik, styrke, ensrette og i det hele taget hjælpe virksomheden til at tage velfunderede og begrundede beslutninger, samt ikke mindst styrke konkurrence- og innovationsevnen.

Autodesk Fusion Lifecycle  (tidligere Autodesk PLM360)

Autodesk og NTI CADcenter har med Autodesk Fusion Lifecycle udviklet den første virkelige cloud baserede PLM platform, og dermed udviklet et alternativ til traditionelle product lifecycle management systemer, som muliggøre PLM når og hvor som helst, og ikke mindst for virksomheder alle størrelser.

Verden over opererer virksomheder i et marked præget af stigende globalisering og øget konkurrence. En situation som i stigende grad stiller krav til en virksomheds effektivitet, og ikke efterlader meget rum til fejl eller spild, såfremt indtjening og konkurrenceevne skal opretholdes.

Netop af denne grund tager virksomheder i et utal af brancher product lifecycle management til sig, for at strømline daglige processer og arbejdsgange samt at gøre de rette produkt-, projekt- og forretningsinformationer tilgængelige, til de rette personer, på det rette tidspunkt.

Selv efter mange år på markedet, kæmper traditionelle PLM systemer stadig med at kunne levere disse fordele. Men med Autodesk Fusion Lifecycle findes der nu et alternativ, som gør det muligt for alle, at få del i de muligheder PLM-tankegangen tilbyder.