NTI CADcenter Få hjælp til din IKT aftale hos NTI CADcenter

IKT-rådgivning

Hvad er IKT?

IKT står for Informations- og Kommunikationsteknologi, og omfatter brugen af digitale værktøjer, standarder og metoder i forbindelse med gennemførsel af en byggesag, relateret til den efterfølgende driftsfase. Det drejer sig eksempelvis om brugen af:

 • Digitale bygningsinformationsmodeller (BIM) i forbindelse med arkitektkonkurrencer og projektering.
 • Projektweb
 • Klassifikation og identifikation
 • Digitalt udbud og tilbud
 • Digital aflevering
 • Digital mangelregistrering

 

IKT i offentligt byggeri

Der stilles krav om brug af IKT i offentligt byggeri til et vist niveau, hvilket er defineret i IKT-bekendtgørelserne nr. 118 og 119.

 

IKT-rådgivning

Der kan være mange penge at spare for både bygherre, rådgiver og entreprenør gennem et veldefineret og robust aftalegrundlag, der angiver et passende omfang for brug af IKT på byggesagen, herunder fx et passende niveau for detaljeringsgraden af bygningsmodeller og det tilhørende udbuds- og tilbudsmateriale.

NTI vil meget gerne hjælpe jer med, at finde det rette niveau for brugen af IKT/BIM på jeres byggeprojekter, i den efterfølgende ejendomsdrift, og i jeres organisation generelt. Vi kan fx hjælpe jer med at besvare følgende typer af spørgsmål:

 • Hvilken software giver størst værdi ift. IKT-området?
 • Hvordan sikrer vi det fulde digitale flow fra byggesag til den efterfølgende drift?
 • Hvordan nyttiggør vi bedst de udarbejdede bygningsmodeller i den efterfølgende ejendomsdrift?
 • Hvilket klassifikationssystem skal vi bruge?
 • Hvordan får vi IFC-formatet til at fungere problemfrit?
 • Hvordan struktureres og udveksles fagmodeller bedst?
 • Hvordan lever vi bedst op til IKT-bekendtgørelsernes bestemmelser?

NTI har indgående erfaring med udarbejdelse af strategier, handlingsplaner og aftaler i relation til IKT-området. I kombination med vores dybdegående viden om brugen af forskellige softwareløsninger, har vi mulighed for at skræddersy brugen af BIM og IKT præcist efter jeres organisations behov, så anvendelse af IKT bliver så værdiskabende som muligt.

 

Den gode IKT-aftale

Forudsætningen for et værdiskabende, digitalt byggeprojekt er blandt andet en veldefineret, fleksibel og langtidsholdbar IKT-aftale, der anviser et passende niveau for brugen af digitale bygningsmodeller (BIM), projektweb, klassifikation, udbuds- og tilbudslister, digital aflevering, fejl- og mangelgennemgang m.v.

 

Kursus i digitalt byggeri og IKT-koordinering

I relation til IKT-rådgivning tilbyder NTI også løbende kurser i digitalt byggeri og IKT-koordinering, hvilket du kan læse mere om her.

 

Systemkonsulent – Morten Steffensen

Morten hjælper blandt andet NTI’s kunder med udformning af langtidsholdbare og fleksible IKT-aftaler, der sikrer værdiskabende brug af IKT på kundernes byggesager og i den efterfølgende ejendomsdrift.

Morten har flere års erfaring med udarbejdelse af IKT-aftaleskabeloner med udgangspunkt i Molio/bips’ standarder og IKT-bekendtgørelsernes bestemmelser.

Gennem sit mangeårige virke i Bygningsstyrelsen har Morten tidligere stået i spidsen for revidering og udbredelse af IKT-bekendtgørelsen til at omfatte alt offentligt byggeri. Efterfølgende har Morten blandt andet stået i spidsen for værdiskabende implementering af IKT-bekendtgørelsens bestemmelser på Københavns Ejendommes byggesager.

Tidligere har Morten blandt andet arbejdet som konsulent i arkitekt- og ingeniørbranchen med byggerelateret IKT, herunder udarbejdelse af 3D-print og 3D-visualiseringer på større byggeprojekter.

Morten kommer meget gerne forbi til en uforpligtende samtale om mulighederne for indpasning af IKT i din organisation.