NTI CADcenter Få hjælp til din IKT aftale hos NTI CADcenter

IKT/CAD-aftaler

Teknologistøtte ved oprettelse af IKT/CAD-aftaler ved projekter. Det Digitale Byggeri blev en realitet i 2008, og i dag benytter flere og flere IKT-tekniske specifikationer, når der skal indgås aftaler i bygningsprojekter.

I IKT/CAD-aftaler er der et sæt regler og retningslinjer omkring kommunikation/workflow, opbygning af CAD-modeller, samt hvad der skal leveres ved udbud og aflevering.

Det kan være svært at få et overblik over, hvordan det kan foregå i praksis, og der kan være en del fælder, hvor samarbejdet mellem parterne giver udfordringer. Derfor har NTI CADcenter taget initiativ til at opbygge en rådgivning omkring “Best Practice” på området for at hjælpe kunderne.

Det foregår ved, at man mødes med parterne tidligt i fasen for at drøfte, hvordan samarbejde og opbygning af modeller bedst kan gøres ud fra den aktuelle situation.

Vi oplever ofte, at der bruges mange forskellige CAD-platforme, og det kan være en udfordring at få disse forskellige systemer til at tale sammen.

Normalt er der i IKT regi og i DDB foreskrevet, at det er en IFC-model, der anvendes som fællesmodel. Det er normalt ikke noget problem at down streame fra de forskellige CAD-platforme ud i IFC. Udfordring kommer først, hvis man begynder at udveksle mellem CAD-platformene i projektet i IFC.

Alt efter hvilke softwarepakker og versioner deltagerne sidder med i projektet, kan vi via vores årelange erfaring på området rådgive om, hvad der er bedst i den aktuelle situation.

Samarbejde og kommunikation:
Når samarbejdet er etableret ved fælles møder med arkitekten, rådgiverne og eventuelt bygherren, tilbyder NTI en teknologistøtte i projekterne tilpasset hver af parterne og med fokus på, at udveksling af data, fælles modulnet, koordinatsæt samt nulpunkter overholdes.

Udfordringer:
I denne del gøres det klart, hvilke udfordringer der ligger i projektet, og hvordan vi vil løse dem.

Ofte ligger udfordringerne i tidsperspektivet og samarbejde mellem forskellige platforme samt usikkerhed omkring, hvad der skal laves af dokumentation i faserne.

Risikovurdering:
Til projektet hører en risikovurdering af projektet, og dermed foretages nogle valg på baggrund af disse risici.

Formen i teknologistøtten:
I projektet deltagere flere brugere, som alle kommer med forskellige kompetenceniveauer. Tiden i projekterne er ofte forholdsvis kort, så derfor anbefaler NTI CADcenter, at støtten til deltagerne i projektet bliver så konkret og direkte brugbar som muligt.

Dette gøres ved at afholde løbende workshops og floorwalking med og hos deltagerne. Forskellen på de to former er, at workshops har en konkret dagsorden og et pensum, som NTI mener, brugerne skal igennem for at få succes. Floorwalking foregår hos deltagerne, mens de projekterer, og har til formål at hjælpe med opgaver og spørgsmål i konkrete situationer.

Ansvar:NTI har ikke ansvar for selve projekteringen, og hvordan modellen skal opbygges rent arkitektonisk eller konstruktionsmæssigt.

Principskitse for modeller og typer:
NTI foreslår følgende modelopsætning i projektet (se illustrationen). Modellerne med de stiplede linjer er ikke medtaget i projektet, men kan være en alternativ model for udveksling af 3D modeller løbende mellem parterne i projektet. Ønskes en gennemgang af Navisworks/Solibri, kan dette arrangeres.

IKT

Terrænmodellen kan skabes ud fra de data, der kommer fra landskabsarkitekten.  Efter at terrænmodellen er skabt, kan bygningen placeres fra Revit A.

I Revit er der værktøjer for at koordinere modellerne mellem bygningsdele og konstruktionselementer samt installationssiden.