NTI CADcenter Datamanagement

Datamanagement

Datamanagement, hvad dækker dette begreb over? Ultrakort forklaret drejer det sig om at håndtere de data (filer og dokumenter) der skabes; typisk på grundlag af oplysninger om de konkrete dokumenter, det der omtales som metadata.

En fornuftig datahåndtering giver virksomheden værdi. En fornuftig datahåndtering medfører højere effektivitet i det daglige arbejde, ikke kun hos de, der skaber data, men også hos de, der skal anvende data.

Datamanagement skaber betingelserne for digital kommunikation i virksomheden.

Det skal give mening for at give værdi, derfor skal den løsning der anvendes afstemmes efter virksomhedens opgaver. Der er forskel på om det drejer sig om serieproducerede produkter eller om ordre/ projekt produktion.

Overordnet kan tilgangen til Datamanagement deles op i 5 senarier, som igen kan grupperes i 3 områder:

Datamanagement

 

 

CAD funktion tilgang

Her anvendes CAD programmet og stifinderen i Windows i en forening. Metoden giver ingen eller begrænsede muligheder for en egentlig håndtering og behandling af de data der skabes. Kopiering og genbrug af data kræver tunge og besværlige procedurer. Hvis flere brugere arbejder på samme projekt, er der stor risiko for at man kommer til at overskrive hinandens data. ”Den der gemmer sidst vinder”.

ProCon
Ingen opsætningIngen styring i processen
Ingen mulighed for nem kopiering og genbrug
Den der gemmer sidst vinder

Fil Reference tilgang

Her anvendes et system, der kan håndtere de referencer der er mellem 3D CAD modeller og afledte 2D tegninger og andre dokumenttyper. Det er muligt at kopiere og genbruge eksisterende data og strukturer. Disse systemer giver ofte mulighed for ”Concurrent Engineering”, hvor flere personer kan arbejde på samme projekt uden at overskrive hinandens data. Versionering af data giver mulighed for at vende tilbage til en ældre version af et dokument.

ProCon
Automatisere manuelle funktionerIngen styring i processen
Nem og enkel opsætningBegrænsede muligheder for tilpasning
Hurtig gevinstAlt udføres i og gennem CAD systemet
Forenkling/ensretning af brugen
Fundament for mere komplekse løsninger

Løsningen konfigureres typisk med Autodesk Vault (Basic), som er en del af Autodesk CAD pakkerne. For at opnå den bedste værdi af løsningen bør den suppleres med NTItools Inventor.

Fil Reference tilgangen anvendes typisk af underleverandører uden egen udvikling.

Fil Proces tilgang

Fil proces tilgangen indeholder ud over de for reference tilgang nævnte faciliteter en række værdiskabende værktøjer. Som blandt andet giver mulighed for at indføre en godkendelses proces, hvor godkendte filer låses, ændringer håndteres ved at der udtrækkes en ny revision af dokumentet.

Datamanagement

 

Når data forsynes med en status giver det mulighed for at skabe et godt overblik på fremdriften af en opgave i det det er muligt, at vise grafiske fremstiller af den aktuelle situation.

Datamanagement

 

Personer, der ikke arbejder med CAD, men indgår i processerne omkring de data der skabes kan til udføre deres opgaver med udgangspunkt i samme system.

Løsningen kan udbygges med stærke værktøjer, som giver mulighed for automatisk publicering af afledt dokumentation i forbindelse med godkendelsesprocessen. Udtræk af stykliste informationen kan standardiseres og effektiviseres.

Løsningen konfigureres for eksempel med Autodesk Vault Workgroup, suppleret med

Løsningen kan ligeledes konfigureres ud fra Mdoc Se: http://mdoc.dk/mdoc-mfg/

Fil Proces tilgangen anvendes typisk af virksomheder, der er ordreproducerende med ”one of” produktion.

 

ProCon
Automatisk publicering af afledt dokumentationIngen styring i processen omkring BOM
Overblik over forløb i henhold til status på filerHåndtering af hver enkelt fil
Mulighed for godkendelsesproces uden for CAD PlatformenIngen sammenhæng mellem native filer og afledte filer
Styring af brugerrettigheder og dermed tilgang til data.
Fil revisionshistorik

 

Produkt tilgang

Med produkt tilgangen skifter vi fokus fra enkelt dokumenter til det produkt (den vare) vi dokumenterer. Det vil sige vi behandler model, tegning og øvrige tilhørende dokumenter under et.

Med denne metode opbygges styklisten med de produkter der indgår i denne. Styklisten (Bill of Material; BOM), og strukturen af denne kan digitalt eksporteres videre til virksomhedens ERP system.

Ændringshåndteringen sker via ændringsordre (Engineering Change Orders; ECO), hvilket giver et rigtigt godt overblik på de igangværende ændringer, hvornår forventes disse færdige, hvornår træder ændringen i kraft og hvilke konsekvenser medfører den.

Datamanagement3

 

Ændringsordrene styres med definerede ruter for hvem der gør hvad i processen, dette giver et godt overblik for den enkelte, da ens opgaver optræder i ”My Worklist” herudover er der mulighed for at blive adviseret om opgaven via mail.

Personer uden adgang til CAD systemet kan deltage i processen. Der anvendes en indbygget viewer med mulighed for at måle skrive og tegne bemærkninger til opgaven, dette er styrker og dokumenterer kommunikationen mellem de involverede parter i processen.

Løsningen udvides typisk med værdigivende værktøjer, til automatisk publicering af produkt dokumentation sammen med selve styklisten i et standardiseret format, som kan læses af ERP systemet.

Løsningen konfigureres med Autodesk Vault Professional, suppleret med

Produkt tilgangen anvendes typisk af virksomheder, som producerer standardiserede produkter.

 

ProCon
Automatiserer manuelle engineering processerManglende forståelse for produkthåndtering (Item)
Flytter godkendelse/publicering væk fra CAD platformenManglende forståelse for ejerskab af data
Standardisering af produktionsdata
Mulighed for ”Item” eksport med fuldt datasæt
Enklere godkendelsesproces i forhold til filhåndtering
Styring af brugernes tilgang til data
Produkt revisionshistorik
Sikkerhed i data (også produktdata)

 

 

 

Projekt tilgang

Projekt tilgangen er nok den mest almindelige og egentlig en kombination af fil proces og produkt tilgangen. I det projekter jo ofte består at veldefinerede standarder eller konfigurerbare standarder samt meget projektspecifikke konstruktioner som ikke ophøjes til standard.

Projekt

Der er der behov for at behandle dokumenter og produkter, så det giver mening, derfor vil en kombineret løsning give værdi. Ud over selve dokumenthåndteringsprocessen, skal metoder og værktøjer til skabelsen af dokumentationen vurderes nøje og optimeres.

Løsningen konfigureres for eksempel med Autodesk Vault Professional, suppleret med

ProCon
Automatiserer manuelle engineering processerManglende forståelse for produkthåndtering (Item)
Flytter godkendelse/publicering væk fra CAD platformenManglende forståelse for ejerskab af data
Standardisering af produktionsdata
Mulighed for ”Item” eksport med fuldt datasæt
Enklere godkendelsesproces i forhold til filhåndtering
Styring af brugernes tilgang til data
Produkt revisionshistorik
Sikkerhed i data (også produktdata)