NTI CADcenter Projekteringssvigt kan minimeres betydeligt - NTI CADcenter

Projekteringssvigt kan minimeres betydeligt

11. jun - 2017

Bygningsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over de betydeligste fejl og mangler i projekteringsmaterialet (https://www.bygst.dk/nyt-og-presse/nyhedsarkiv/ny-liste-giver-overblik-over-typiske-projekteringssvigt/). Fejl og mangler i projekteringsmaterialet giver problemer i udførelsen, hvilket forsinker og fordyrer byggerierne, og giver problemer med bygningernes funktion efter ibrugtagning.

typiske-projekteringssvigtHovedårsagen til fejl og mangler i projekteringsmaterialet skal findes i den manglende udnyttelse af de digital muligheder, der findes i dag og/eller manglende udarbejdelse af præcise, forpligtende og langtidsholdbare IKT-aftaler.

NTI CADcenter er leverandør af en række forskellige softwareprodukter og konsulentydelser, som alle kan hjælpe bygherre, projekterende og udførende med at nedbringe antallet af fejl og mangler og højne kvalitetsniveuaet generelt i byggeriet.

Software
Gennem brug af NTItools, Classify, Solibri Model Checker og Navisworks er det blandt andet muligt at analysere og tjekke de digitale bygningsmodeller (BIM) for, hvorvidt der fx er uhensigtsmæssige kollisioner mellem forskellige fagmodeller inden udførelsen påbegyndes, om der er den nødvendige plads til teknik, og om bygningsmodellerne lever op til det aftalte detaljeringsniveau (informationsniveau) og indeholder de nødvendige og korrekte klassifikationskoder. Med for eksempel MagiCAD kan der laves de nødvendigt redegørelser for projektets installationer samt styringsprincipper for anlæg og lokal rumautomatik.

I forhold til imødegåelse af problemerne med at sikre, at der rent faktisk bliver bygget det, som er beskrevet, får man med fx BIM 360 Glue, Field og Docs let, direkte adgang til bygningsmodellerne og andet relevant materiale på byggepladsen.

Med NTIconnect  og Specify skabes der bedre sammenhæng mellem bygningsmodellerne, arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser samt tilbudslister og mængder. Samtidig er der gode muligheder for at sikre en bedre sammenhæng mellem projektets økonomi og bygningsmodellerne med visning af udvalgte data i forskellige dashboards.

I forhold til problemerne med mangelfuld tidsplanlægning og manglende visning af sammenhæng mellem fagdiscipliner m.m., kan NTI blandt andet tilbyde Synchro, Navisworks og BIM 360 til virtuel planlægning i 4D.

IKT-konsulentydelser
Manglende levering af det, som er aftalt i kontrakten, løses selvfølgelig i sidste ende ikke af et bestemt stykke software eller bestemte konsulentydelser. Men præcise, forpligtende og langstidsholdbare IKT-specifikationer gør det lettere, at leverer det digitale materiale på byggesagen, som der er aftalt, og som der er brug for. En god IKT-specifikation kan være med til at sikre, at bygningsmodellerne fx har det rette detaljeringsniveau, er kvalitetssikrede ift. kollisioner og plads mellem fag, er korrekt klassificerede m.m.

NTI har stor erfaring med udarbejdelse af IKT-specifikationer, og hjælper meget gerne både bygherrer, rådgivere og udførende med at få styr på både formen og indholdet af IKT-specifkationerne.

Flere oplysninger: Kontakt Lars Kanneworff (lk@nti.dk) eller Morten Steffensen (mse@nti.dk)

Har du spørgsmål, eller andet du gerne vil tale med os om, er du altid velkommen til at kontakte os.

70 10 14 00 | nti@nti.dk