NTI CADcenter NTI CADcenters CSR-politik

NTI CADcenters Corporate Social Responsibility (CSR) politik

Hos NTI CADcenter mener vi, at vi har et socialt ansvar, hvilket også indebærer etisk, arbejdsmiljømæssig og miljømæssig stillingtagen. Vi mener, at vores kunder med rette kan forvente, at vi redegør for vores CSR politik, ligesom vi også stiller krav til vores leverandører.

Et godt eksempel på, at vores CSR-politik ikke bare er ord, men understøttet af handling, er vores samarbejde med Specialisterne (http://dk.specialisterne.com). Specialisterne har den viden og spidskompetence der skal til, så autister kan komme til at deltage i uddannelse eller bidrage og være værdiskabende på arbejdsmarkedet. De er dog afhængige af, at der er arbejdspladser, der ønsker at tilbyde sig selv som praktiksteder, så autisterne kan komme ud på arbejdsmarkedet. NTI støtter dette tiltag, der giver stor mening både samfundsmæssigt og etisk og tilbyder derfor praktikophold for autister, så de kan få den fornødne viden og praktiske erfaring om at være på en arbejdsplads. Vi mener, at der er en række skjulte talenter, der blot skal have tilbudt noget konkret hjælp og nogle ordentlige rammer for at kunne bidrage med stor værdi til glæde for dem selv og samfundet. Den hjælp og de rammer vil vi meget gerne give dem.

Diskrimination

Hos NTI CADcenter anser vi det som en selvfølge, at der ikke sker diskrimination af hverken seksuel, kønsmæssig, foreningsmæssig, religiøs eller etnisk karakter.

Vi har vidt forskellige medarbejdere ansat og mener, at alsidighed i sammensætningen af medarbejdere på en arbejdsplads er en fordel.

Vi har bestemmelser i vores medarbejderhåndbog om både sexchikane, diskrimination og mobning, der håndhæves konsekvent.

Arbejdsmiljø

Hos NTI CADcenter tager vi vores arbejdsmiljø meget alvorligt. Det betyder, at vi konstant forsøger at tilpasse arbejdsmiljøet, så der er størst mulig medarbejdertilfredshed hos medarbejderne.

Vores bevidsthed omkring arbejdsmiljøets betydning kommer til udtryk både på det fysiske og psykiske plan. På det fysiske plan sikrer vi, at alle medarbejdere har egnet it-udstyr og sidder ordentligt med stole og borde, der individuelt kan tilpasses samt har ordentlig belysning. Samtidig har vi meget fokus på forebyggelse af stress og foretager forskellige tiltag for at fremme medarbejdertilfredsheden.

Hos NTI CADcenter har vi stort fokus på medarbejdernes sundhed og på at undgå arbejdsulykker. Vi sørger for, at medarbejderne har adgang til sund og nærende frokost og frugt i løbet af dagen. Samtidig har vi indgået forskellige rabataftaler i forhold til træningscentre, og vi har også oprettet NTI-løbeklubber for at fremme sundheden.

Miljøtiltag

NTI CADcenter har meget fokus på miljøet og på bæredygtigt byggeri. Vi rådgiver vores kunder om bæredygtigt byggeri og ønsker naturligvis også selv at foretage de tiltag, vi har mulighed for, med henblik på at understøtte miljøbeskyttelsen.

Da vi ikke er en produktionsvirksomhed, består vores miljømæssige påvirkninger af almindelig drift af kontorer, herunder brug af tekniske hjælpemidler i form af pc’er, pc’udstyr, telefoner osv.

Vi har så vidt muligt opfordret de enkelte medarbejdere til at være opmærksomme på strømforbruget på såvel it-udstyr samt lys, ligesom vi er opmærksomme på så vidt muligt at købe elsparepærer, pc’er og pc-udstyr, der er i den mere miljøvenlige ende osv.

Vi har af miljømæssige hensyn valgt at overgå til e-fakturering, ligesom vi så vidt muligt generelt kommunikerer pr. e-mail med vores kunder. Dette giver store papirbesparelser og herved miljøbesparelser.

Samtidig er vi meget opmærksomme på korrekt sortering af affald, herunder batterier, papir, pap osv., ligesom vi i høj grad genbruger emballage ved forsendelser osv.

Leverandører i risikolande

Hos NTI CADcenter tager vi skarpt afstand fra tvangsarbejde og børnearbejde.

Hos NTI CADcenter har vi generelt ikke leverandører eller samarbejdspartnere i de såkaldte risikolande (ifølge CSR kompasset), hvor der ofte er manglende offentlig kontrol med de sociale og miljømæssige forhold.

Vores hovedleverandør Autodesk er en amerikansk virksomhed med en meget gennemført CSR politik.

Har du spørgsmål, eller andet du gerne vil tale med os om, er du altid velkommen til at kontakte os.

70 10 14 00 | nti@nti.dk