NTI CADcenter NTI CADcenter lancerer en ny og epokegørende applikation til alle Revit-brugere - NTI CADcenter

NTI CADcenter lancerer en ny og epokegørende applikation til alle Revit-brugere

16. apr - 2017

 

NTI CADcenter A/S og Autodesk er nået langt i udviklingen af NTIconnect, som er en Cloud-platform, som anvender Autodesk Forge-teknologien med bl.a. Autodesk 360-vieweren, som er verdens første begavede viewer – langt fra diverse hjemmestrikkede ”dumme” bud. Løsningen danner bro mellem Revit i en desktop-verden og Autodesks Cloud-løsninger med BIM 360 Field, Glue, Docs m.fl.

Med NTIconnect får man et produkt, som gør det meget mere enkelt at møde de krav og opgaver, der er i forbindelse med byggeprojekter . Her tænkes der på de formelle krav, der skal leveres på ifølge blandt andet IKT bekendtgørelserne 118-119, med blandt andet fil- og mappestruktur med A104, klassifikation med eksempelvis CCS, tilknytning af egenskabsdata, beskrivelser efter B1.000 og tilbudslister til udbud.

Web-platform
NTIconnect er en web-platform, der samler NTIs portefølje af produkter, som underbygger de opgaver, der relater sig til at skabe byggeprojekter. Platormen bygger på en byggeprojekt-baseret samling af data fra primært Revit-modeller og sekundært IFC-modeller. Disse data danner grundlag for de integrationer, der tilknyttes NTIconnect.

Ved første release udkommer der to nyproducerede integrationer. Den første er Autodesks Forge 360 model viewer, som gør brug af de data, der samles i NTIconnect. Styrken ved denne løsning er, at der bygges på Autodesks Forge API, som giver en sikker base for videreudvikling i forbindelse med webbasseret grafisk og datamæssig visning af modeller. Den anden integration er Specify (afløser Bdoc), som anvendes til at skabe beskrivelser, der knytter sig til byggeriet – i forhold til såvel nybyggeri som renovering. I første udgave vil Specify anvende standarden B1.000 fra Molio. Integrationen mellem NTIconnect og Specify vil give mulighed for at Specify får adgang til den samling af data, som NTIconnect bygger på.

Hvilke udfordringer løser produktet?
Sammenhæng mellem modelleret data og relaterede opgaver i forbindelse med projektering, udførelse og drift af bygninger. Med Specify skabes der forbindelse med byggesagens beskrivelse og de tilhørende modeller. I takt med at produktet udvikles vil der være en lang række opgave som resulterer i consistent data på tværs af hele projekteringsforløbet. I sidste instans vil der komme mulighed for at overdrage data fra byggeprojekter til bygherre og driftsherre.

Hvorfor vælge NTIconnect?
For at sikre sig tilgang til korrekt data gennem hele forløbet fra design og udførelse til aflevering. Det sætter rådgiveren i stand til at udnytte det fulde potentiale i forbindelse med digitalt byggeri – ægte BIM. Dermed minimeres risikoen for at lave ukomplette byggeprojekter, der medfører uønskede omkostninger.

Flere oplysninger: Kontakt Lars Kanneworff – E-mail: lk@nti.dk. – Direkte telefon: 21 61 72 37. – eller udfyld nedenstående:

Har du spørgsmål, eller andet du gerne vil tale med os om, er du altid velkommen til at kontakte os.

70 10 14 00 | nti@nti.dk