NTI CADcenter Revit Architecture Terrænmodellering kursus hos NTI

Revit Architecture – Terrænmodellering

Kursus

Kurset Revit Architecture Terrænmodellering giver et indblik i anvendelsen af Revits muligheder for at arbejde med terræn i 2D og 3D.

Der tages afsæt i en situationsplan fra AutoCAD, som benyttes til at generere et 3D-tærræn i Revit.Dette terræn bearbejdes og reguleres, mens der sideløbende ses på mængder for påfyld og afgravning. Der etableres en sandpude i terrænet, og et bygningsprojekt sættes ind.

Terrænet dokumenteres med terrænkurver, koteangivelser, skellinier, angivelser af fald m.m.

Kurset er en kombination af teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Der vil på kurset blive udleveret kursusmateriale til støtte for undervisningen og til brug efter endt kursus.

Hovedpunkter:

 • Brug af DWG som underlag
 • Koordinater
 • Generering af terræn
 • Terrænregulering
 • Mængder for påfyld/afgravning
 • Grund og skel
 • Dokumentation af terræn
 • Anvendelse af relevante NTItools

Målsætning:

Formålet med dette kursus er at introducere til en række værktøjer i Revit til at håndtere terræn.
Du vil efter kurset være i stand til at gå i gang med at skitsere/projektere terræn i Revit.

Forudsætninger:

Kurset forudsætter et grundlæggende kend-skab til brugerfladen og arbejdsmetode i Revit svarende til et grundkursus eller nogle måneders brug af programmet.

Videre forløb:

Et af kurserne Visualisering, Formgivning, Family Opbygning Basis eller Renovering

Kursusnummer: KU147
Varighed: 1 dag
Pris: 3.400 ekskl. moms og ekspedition.
Sprog: Undervisningen foregår på dansk og kursusmaterialet er ligeledes på dansk.
Vores kurser omfatter altid:
 • PC til rådighed under kurset
 • Forfriskninger og frokost
 • Kursusmaterialer
 • Notesblok og pen
 • Kursusdiplom
Hent PDF

Planlagte datoer

Dato
Måned
Tidspunkt
Sted
7
november
9:00-16:00
9
november
9:00-16:00

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen at kontakte vores kursusafdeling på kursus@nti.dk
eller telefon 70 10 14 00 – Eller gå direkte til vores kursuskonsulenter:

EMVest
Ea Eyro
76 42 41 21
SMAØst
Sharron Michelle Armstrong
44 35 07 38

Se også

Vores brochure med beskrivelse af NTI’s uddannelsesudbud.