NTI CADcenter MagiCAD Beregning på Revit MEP

MagiCAD – Beregning på Revit MEP

Kursus

Dette kursus er en naturlig forlængelse af kurset MagiCAD VVS og MagiCAD Ventilation. Det er en dybere behandling af de muligheder, vi har for at beregne varme-, brugsvands-, (sprinkler-) og ventilationssystemer.

På kurset “MagiCAD Beregning” behandles det at skabe sine egne beregningsforudsætninger og tilknytte disse til udvalgte systemer. Der vil blive tegnet meget lidt på dette kursus, og dette mest i forbindelse med fejlretninger på allerede optegnede anlæg. Beregningsrutinen gennemgås med hensyn til forudsætninger, medie i rør samt rørserier. I forbindelse med indregulering finder vi ’farligste vej’ og foretager indregulering ud fra forudsætninger, som vi selv har afstemt.

Det er på dette kursus en rigtig god idé, hvis CAD-operatør og beregner ikke er samme person, dvs. at der deltager personer fra begge lejre. Den synergi, der opnås ved dette, er typisk meget stor.

Hovedpunkter:

På kurset vil der bl.a.blive undervist i:

 • Beregningsforudsætninger
 • Dimensionering
 • Indregulering
 • Styklister
 • Eksport til Excel
 • Lydberegning
 • Sprinkler
 • Radiatorberegning

Målsætning:

Efter endt kursusforløb vil du kunne dimensionere og indregulere varmeanlæg, brugsvandsanlæg samt ventilationsanlæg. Endvidere skal du kunne foretage en lydberegning af ventilationsanlæg. du vil med tekstkommandoen kunne angive forindstillingsværdier mm. i tegningerne og lave udskrift af beregninger til Excel. Du vil ligeledes kunne lave nye beregnings-forudsætninger, angive data for anden væske i rørene samt kunne fejlfinde i anlægget, hvis beregningen giver advarsler.

Forudsætninger:

Kendskab til Microsoft Windows på brugerniveau og erfaring med Autodesk Revit MEP og MagiCAD.

Eftersom dette kursus er fagspecifikt indenfor området VVS-, og ventilations-projektering,er kendskab til dette område nødvendigt.

Ligeledes vil kendskab til beregningsmæssige forhold være et godt udgangspunkt.

Videre forløb:

Kontakt vores kursusafdeling for yderligere rådgivning.

Kursusnummer: KU124
Varighed: 1 dag
Pris: 3.400 ekskl. moms og ekspedition.
Sprog: Undervisningen foregår på dansk og kursusmaterialet er ligeledes på dansk.
Vores kurser omfatter altid:
 • PC til rådighed under kurset
 • Forfriskninger og frokost
 • Kursusmaterialer
 • Notesblok og pen
 • Kursusdiplom
Hent PDF

Planlagte datoer

Dato
Måned
Tidspunkt
Sted
11
december
9:00-16:00
11
december
9:00-16:00

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen at kontakte vores kursusafdeling på kursus@nti.dk
eller telefon 70 10 14 00 – Eller gå direkte til vores kursuskonsulenter:

EMVest
Ea Eyro
76 42 41 21
SMAØst
Sharron Michelle Armstrong
44 35 07 38

Se også

Vores brochure med beskrivelse af NTI’s uddannelsesudbud.