NTI CADcenter Digitalt Byggeri & IKT-koordinering - NTI CADcenter

Digitalt Byggeri & IKT-koordinering

Kursus

Indførelsen af objektbaseret BygningsInformationsModellering (BIM) i bygge- og anlægsbranchen har medført mange nye muligheder for gennemførsel af analyser,kvalitetssikring, visualiseringer, simuleringer, udbud/tilbud og automatiseret produktion. Samtidig kan oparbejdede data i højere grad nyttiggøres i den efterfølgende ejendomsdrift på forskellig vis.

Opbygning:
Kurset består af følgende 5 moduler, hver af én dags varighed:
• Modul 1: Digitalt byggeri og IKT-koordinering (KU101)
• Modul 2: Opbygning af koordinerede bygningsmodeller (KU102)
• Modul 3: Udveksling og samarbejde med BIM data (KU103)
• Modul 4: Formålsorienteret anvendelse af data fra bygningsmodeller (KU104)
• Modul 5: Digital aflevering og ejendomsdrift (KU105)

Modulerne kan tages enkeltvis, men bør ideelt set gennemføres samlet, i successiv rækkefølge, for at komme helt på højde med digitalt byggeri, IKT-/BIM-koordinering og digital drift.

Målgruppe:
Kurset er målrettet alle parter indenfor bygge- og ejendomsdriftsbranchen med en interesse for digitalt byggeri, digital drift, IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) og BIM.

Hovedpunkter:

På kurset vil der blandt andet blive undervist i:
  • Digitalt byggeri og digital ejendomsdrift, her under IKT-bekendtgørelsernes bestemmelser i relation til området
  • Molios relevante standarder (A102, A104, A305, A402) i relation til DANSKE ARK og FRI’s Ydelsesbeskrivelse fra 2012 og tillæg Digital projektering fra 2016
  • Hensigtsmæssig opbygning af 3D-modeller i forhold til informationsniveauer, klassifikation, egenskabsdata, eksport, fag og fællesmodeller m.v
  • Muligheder for udnyttelse af 3D-modeller i forhold til analyse, visualisering, simulering (3D, 4D, 5D, VR, AR), konsistens- og kollisionskontrol, udbud/tilbud med mængder,produktion og drift
  • Gennemgang af forskellige FM-systemer, herunder introduktion til MdocFM samt beskrivelse af driftsprocesser og mangelregistrering (U106).

Målsætning:

Med BIM som det centrale omdrejningspunkt vil kursisten efter gennemførslen af kursets have fået følgende:
• En grundig indføring i digitalt byggeri og digital ejendomsdrift med perspektivering til konsekvenserne for kursistens egne arbejdsprocesser i hverdagen
• Evnen til at overskue det samlede, digitale workflow fra byggeri til og med drift, samt at kunne håndtere og udnytte data fra BIM-modeller på forskellig vis.
• Overblik over, og anbefalinger til, brug af Molios relevante standarder (A102, A104, A305, A402) i relation af DANSKE ARK og FRIs Ydelsesbeskrivelse.
• Et indblik i, og hands-on erfaring med, udnyttelsen af de nye muligheder, som BIM giver.

Forudsætninger:

Deltagerne bør have en byggerelateret viden, svarende til uddannelsesniveauet for en arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør, byggetekniker, teknisk designer eller lignende.

Videre forløb:

• Revit-kurser (Architecture - Basis, Structure
– Basis, MEP/MEP med MagiCAD, NTItools,
Brug af modeldata og mængder, Projektopstart og udveksling, Renovering, Formgivning, Visualisering, Family – Basis, Family for MagiCAD-brugere, MEP – Projektoptimering.
• Navisworks modelhåndtering og kollision
• Solibri Model Checker Basis og Avanceret
• 3ds Max Level 1 og Level 2
• Synchro PRO

Kursusnummer: KU100
Varighed: 5 dage fordelt over 4 uger (kan også købes som enkeltdage - 3.400,- per modul (Kontakt kursusafdelingen)
Pris: 14.900 ekskl. moms og ekspedition.
Sprog: Undervisningen foregår på dansk, lige som kursusmaterialet er på dansk.
Vores kurser omfatter altid:
  • PC til rådighed under kurset
  • Forfriskninger og frokost
  • Kursusmaterialer
  • Notesblok og pen
  • Kursusdiplom
Hent PDF

Planlagte datoer

Dato
Måned
Tidspunkt
Sted
25+30/10+8+14+22/11
oktober
9:00-16:00
13+20+27+4/12+11
november
9:00-16:00

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen at kontakte vores kursusafdeling på kursus@nti.dk
eller telefon 70 10 14 00 – Eller gå direkte til vores kursuskonsulenter:

EMVest
Ea Eyro
76 42 41 21
SMAØst
Sharron Michelle Armstrong
44 35 07 38

Se også

Vores brochure med beskrivelse af NTI’s uddannelsesudbud.