NTI CADcenter BIM og Revit Introduktion

BIM og Revit – Introduktion

Kursus

Arbejdet med Revit kræver en introduktion til udtrykket BIM – Building Information Modeling – på dansk – Bygnings Informations Modellering.

BIM er som arbejdsmetode ny i forhold til traditionelt CAD-arbejde. Metoden tilgodeser i langt højere grad kravene i Det Digitale Byggeri.

Introduktionskurset informerer om vigtigheden af opsamling af data på bygningselementer og om den videre udnyttelse heraf. Ligeledes bliver der givet et indblik, hvordan disse data og Revit-modellen indgår i samarbejde med de aktører, der er en del af et byggeprojekt fra planlægning til drift. Herunder vil der også blive givet indblik i vigtigheden af gode aftaler mellem parterne i byggesagen i form af IKT aftalen, som omhandler Informations og Kommunikations Teknologi.

Da arbejdsmetoden i Revit er ny i forhold til traditionel CAD, introduceres der til principperne om en helhedsmodel og måden hvorpå den vises. Kursisten gøres fortrolig med brugerfladen og funktionernes opbygning. Der gives indblik i elementtyperne der anvendes i programmet og tankegangen bag den parametrisk opbyggede database.

Hovedpunkter:

 • Introduktion til BIM
 • BIMs påvirkning af arbejdsflow
 • Oftest stillede krav til IKT aftaler
 • Element egenskaber
 • Hvad er families (blokke)
 • Brugerfladekendskab
 • Navigering
 • Printe

Målsætning:

At introducere dig til anvendelsen af Bygnings Informations Modellering samt Informations og Kommunikations teknologi. Herudover at give en forståelse af hvad Revit er og kan bruges til ved byggeprojektering. Samt at gøre dig fortrolig med Revit's brugerflade og navigation.

Forudsætninger:

Kurset forudsætter ingen forkundskaber i Revit, men det er vigtigt at have en forståelse for byggeri og planlægning, herunder at have en forståelse for værdierne omkring objektorienteret bygningsmodellering i 3D.

Videre forløb:

Øvrige Revit kurser

Kursusnummer: KU144
Varighed: 1 dag
Pris: 3.400 ekskl. moms og ekspedition.
Sprog: Materiale og undervisning er på dansk
Vores kurser omfatter altid:
 • PC til rådighed under kurset
 • Forfriskninger og frokost
 • Kursusmaterialer
 • Notesblok og pen
 • Kursusdiplom
Hent PDF

Planlagte datoer

Dato
Måned
Tidspunkt
Sted
23
oktober
9:00-16:00
29
november
9:00-16:00
29
november
9:00-16:00

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen at kontakte vores kursusafdeling på kursus@nti.dk
eller telefon 70 10 14 00 – Eller gå direkte til vores kursuskonsulenter:

EMVest
Ea Eyro
76 42 41 21
SMAØst
Sharron Michelle Armstrong
44 35 07 38

Se også

Vores brochure med beskrivelse af NTI’s uddannelsesudbud.