NTI CADcenter MOE: Fra CAD til BIM

MOE: Fra CAD til BIM

8. oktober - 2014

Det rådgivende ingeniørfirma MOE startede med Autodesk Revit for 5 år siden. Erfaringen har vist, at en vellykket implementering kræver struktur. Når man har sagt Autodesk Revit, har man også sagt IKT og BIM. Og det er en kæmpe mundfuld. Men det er vejen til succes.

Uddannelsesplan
MOE ønskede at optimere deres Revitprojekter – chefer, fagledere og CADoperatører imellem. Derfor kontaktede firmaet NTI CADcenter, og der blev sammensat nogle kurser, der passede til behovet hos MOE, fortæller Vivi Nyehuus Hansen, BIM-fagsupporter hos MOE:

– Vi startede med at sende alle projektchefer og projektledere på kursus med fokus på IKT, hvad det betyder, herunder den økonomiske betydning, og selve IKT-bekendtgørelsen. Desuden en kort gennemgang af mulighederne med Revit.

Formålet var at fjerne alle myterne, og få dokumenteret, hvad man kan – og hvad man ikke kan. De fik herigennem en forståelse for, at BIM er meget mere end 3D. Udfordringen i starten var, at vi tegnede i 2½D, men vi fyldte ikke informationer i. Derfor satte jeg mig ned, sammen med vores forretningschef, og lavede et budget for, hvad det ville koste at få alle op på et højere niveau, så vi kunne anvende systemet på en intelligent måde. Altså et budget for nice to have og need to have.

Kurserne hos NTI CADcenter har taget udgangspunkt i MOEs templates og families. Det har betydet, at kurserne har været nærværende, idet udgangspunktet har været dagligdagen hos MOE. De udgifter, der er ved at uddanne og få systemet til at køre strømlinet, kan være små, set i forhold til omkostningerne ved de fejl, der alternativt kan opstå. Det kræver en stram struktur – og stram disciplin. Hos MOE skal tegnestandarderne således overholdes 100%.

Alle aktører skal være med
Det var vigtigt for MOE, at det ikke kun er brugerne, der har viden omkring IKT, BIM og Revit, men alle der er med på et projekt – også de, der sælger projekterne, siger Vivi Nyehuus Hansen:

– For at få det optimale team op at stå, er det vigtigt, at alle aktører på et projekt ved, hvad det kræver, når der er tale om IKT/BIM. Og når der er sagt BIM, er det selvsagt, at der også står IKT. Det er vigtigt for os, at de, der indgår aftaler i MOE, ved hvad de siger ja og nej til, når de laver aftaler omkring ”tegne”-delen. Tidligere var dette noget, assistenterne tog sig af, og der opstod ikke de store problemer mht. til dette. Og slet ikke problemer der kunne give økonomiske konsekvenser.

Den fælles forståelsesramme betød, at MOE – ud over kurserne for projektchefer og projektledere – sendte fagingeniører og CAD-operatører på kursus hos NTI CADcenter.

Fag-ingeniørerne kom på basiskurser sammen med CAD-operatørerne, således at der var mulighed for faglig vidensdeling allerede på kurserne. Fagingeniørerne sidder med spørgsmål, som CAD-operatøren ikke kan stille, og
CAD-operatørerne kan navigere rundt i Autodesk Revit hurtigere end fagingeniørerne.

Dernæst fik CAD-operatørerne kurser i families og udvidet brug af Autodesk Revit.

Alle kender deres rolle
Der er udarbejdet standarder for stort set alt hos MOE, og man bestræber sig på, at alle projekter er helt ens sat op i både Project Browser og families. På denne måde skal brugerne ikke sætte sig ind i noget nyt, hvis de blive sat på et projekt.

Alle families er altid opbygget ud fra “keep it simple”-princippet (hvad fylder massen-princippet). Man kan herefter skelne på informationerne i parametrene. Det betyder også, at det som ingeniør ikke er forvirrende at komme ind i en Revit-model, da disse altid er sat ens op.

For at få Revit projekter til at køre så glat som overhovedet muligt, har MOE kigget nøje på rollefordelingerne i firmaet, siger Vivi Nyehuus Hansen:

– Det er rigtigt vigtigt, at man er klar over hvilken rolle, man har på et projekt, og hvad man skal, når man har de enkelte kasketter på. Disse roller bliver aftalt med projektlederen inden projektet bliver startet op. Der bliver udarbejdet et dokument, der beskriver hvem, der gør hvad, og disse informationer bliver gemt, så de er tilgængelige for alle, så man senere kan se, hvem man skal henvende sig til.

Udfyldelse af BIM-rollefordelinger på et projekt defineres i et ark, der skal udfyldes på alle projekter før opstart. Det gælder samtlige modeller på projektet, og BIM-koordinatoren har lov til at rette i alle modeller og sørge for at project browseren er ens og iht. MOE standarder.

De udgifter, der kommer i starten af et projekt kommer retur via mindre opfølgning. Da vi f. eks. lavede Campus Skejby, kunne vi se, at vi havde sparet masser af tid – og dermed økonomi på opfølgning.

Sharron Michelle Armstrong, der er kursusansvarlig hos NTI CADcenter, ser uddannelsesforløbet hos MOE som et godt eksempel til efterfølgning for andre:

– MOE har forstået vigtigheden i at uddanne folk er vejen til succes. Vi har i planlægningen af kurserne taget udgangspunkt i de åbne kurser, vi tilbyder. Disse kurser er, i samarbejde med MOE, skræddersyet firmaets arbejdsmetoder og behov. Vi har gennem forløbet evalueret kurserne i et tæt samarbejde mellem de BIM-ansvarlige hos MOE og underviserne fra NTI CADcenter. Vi har desuden anvendt de samme undervisere gennem hele forløbet, for at sikre en kontinuert forløb, og kurserne er afholdt tæt på MOE for at minimere rejseaktiviteterne.

Har du spørgsmål, eller andet du gerne vil tale med os om, er du altid velkommen til at kontakte os.

70 10 14 00 | nti@nti.dk