NTI CADcenter Fynsk ingeniørfirma har succes med BIM

Fynsk ingeniørfirma har succes med BIM

7. september - 2015 | Jacob Lange

De danske ingeniørfirmaer har ikke i nær samme grad som arkitekterne taget de nye digitale projekteringsværktøjer til sig. Men nu begynder ingeniørerne for alvor at rykke, og selv i de lidt mindre ingeniørfirmaer er der fuldt tryk på 3D-kedlerne. Eksempelvis hos Henry Jensen Rådgivende Ingeniører, der lige nu høster frugterne af en tidlig satsning på BIM.

Henry Jensen Rådgivende Ingeniører A/S i Odense er et helt klassisk ingeniørfirma, der i stil med langt de fleste andre mellemstore ingeniørfirmaer har tegnet i 2D AutoCAD siden tidernes morgen. De tider er imidlertid for længst ovre, hvor ingeniørerne kan nøjes med at se til, mens 3D BIM-bølgen ruller andre steder i byggebranchen.
Det så Henry Jensen på et meget tidligt tidspunkt, og virksomheden valgte derfor Revit MEP til projektering, beregning og dimensionering. Derfor står Henry Jensen nu i en gunstig position, når det gælder offentlige byggeprojekter, udveksling af 3D-modeller med arkitekterne og nok så vigtigt rekruttering af nye medarbejdere.

Vi har historisk set oplevet, at arkitekterne har haft BIM-løbeskoene på i forhold til ingeniørerne. Derfor er vi fulgt med helt fra de gamle AutoCAD 14-dage og har løbende gjort alt, hvad vi kunne for at styre uden om det gap, der nogle steder er opstået mellem de lidt mindre ingeniørfirmaer og arkitektvirksomhederne. Det gør, at vi i dag står med en hel masse vigtig oparbejdet viden om 3D BIM og Revit, hvilket gør, at vi er fuldt ud på omdrejningshøjde på dette område. Det er en væsentlig styrke for os som et af de lidt mindre ingeniørfirmaer. Siger Halldór Stefánsson, teknisk direktør og medindehaver af Henry Jensen Rådgivende Ingeniører A/S, der har valgt NTI CADcenter som sparringspartner og leverandør af BIM-løsningen. Desuden har virksomheden implementeret MagiCAD på installationssiden som supplement til Revit MEP, blandt andet til dimensionering og projektering af el og ventilation.

Ørestad Syd

Ørestad Syd

Ren 2D er en saga

blot Henry Jensen blev etableret i 1980, og Halldor Stefánsson har selv været direktør og partner siden 1997, hvor han og en anden ledende medarbejder overtog firmaet, der i 2007 optog yderligere to partnere. Det er især de offentlige byggeprojekter og ikke mindst boligprojekterne, der fylder ordrebøgerne i det nu 34 mand store ingeniørfirma, og Henry Jensen kan bryste sig af landets højeste byggeri i Amager Strandpark, hvor et boligprojekt på udanske 21 etager knejser stolt. Mange af Henry Jensens opgaver findes netop i Hovedstads- og Ørestadsområdet, hvor en række faste samarbejdsaftaler med arkitektfirmaer udgør en vigtig pipeline for ingeniørfirmaet. Udviklingen på BIM-området er ifølge Halldór Stefánsson gået så stærkt, at det ifølge ham ikke længere er gangbart udelukkende at arbejde i 2D. Endvidere har der fra 2013 været krav om digitalt udbudsmateriale (IKT) ved næsten alle statslige og større offentlige byggerier, hvor mængdeudtrækning kan være et af kravene. Her vil Revit være et centralt værktøj for Henry Jensen fremover, vurderer direktøren.
Det kræver mere planlægning at arbejde i 2D, og samtidig er det langt sværere at lave kollisionstests, når man ikke har den tredje dimension med. Tidligere kunne vi godt opleve at stå på byggepladsen med eksempelvis en bjælke, der krydsede en ventilationskanal, og det koster selvfølgelig både tid og penge. Med Revit har vi meget bedre mulighed for at se, hvordan tingene ser ud, inden vi står på byggepladsen, og derfor imødeser vi en klar forbedring af hele workflowet på tegnestuen og byggepladsen. Siger han og fortsætter: Tidligere har det været en rent manuel proces at foretage mængdeudtræk. Det er en ikke ubetydelig del af det samlede projekt, men fremover håber vi på at kunne digitalisere det meste af denne opgave med Revit. Det er os, der hænger på den, hvis mængdeudtrækket ikke passer, men her må vi lære at stole på de digitale værktøjer, og jeg er sikker på, det vil være med til at øge vores konkurrenceevne og spare os for en del tid, når vi er blevet helt fortrolige med den del også.

fyen-bim2

Højere kvalitet og sparet tid

NTI har løbende bidraget med træning af Henry Jensens medarbejdere både på konstruktions- og installationssiden, og det har ifølge Halldór Stefánsson gjort det muligt at komme godt i gang med de nye værktøjer. Det har gjort virksomheden til en attraktiv samarbejdspartner. Tidligere ville entreprenørerne nemlig have modtaget ingeniørtegninger i 2D, hvorefter de selv ville have modelleret alting op i 3D. Men som følge af implementeringen af Revit MEP, der er en del af Autodesk Building Design Suite, kan Henry Jensen levere alle konstruktionstegningerne i 3D. Det har medført en lang række fordele.
Vi kan pludselig se, hvor der er grobund for konflikter, og på den måde kan vi allerede på tegnestuen tage højde for eventuelle hensigtsmæssigheder. Både de arkitekter og entreprenører, vi arbejder sammen med, er glade for at modtage vores materiale i 3D. Det indeholder essentielle informationer, som nu bor permanent i tegningsgrundlaget, og nok så vigtigt gør det det langt nemmere for os at samarbejde, fordi alle faggrupper nu kan tjekke ind og ud af den samme 3D-model. Også her forventer vi at spare tid og dermed også penge, og når vi så samtidig kan levere en højere kvalitet, er det et klart
bevis på, at dette er vejen frem for os.
lyder vurderingen fra Halldór Stefánsson.

Tegnere arbejder på et andet niveau

Hvis tingene ”spiller”, og 3D-modellerne ikke giver anledning til tekniske konflikter på byggepladsen, sikrer det ganske enkelt et bedre byggeri, mener Halldór Stefánsson.
Vi har opnået den gevinst hos os selv, at det er blevet nemmere at samarbejde på tegnestuen, hvor vores ingeniører og tekniske tegnere qua 3D-modellerne er nået tættere på hinanden. Det skyldes i høj grad også det faktum, at vores tekniske assistenter helt automatisk kommer til at arbejde med modellerne på et højere niveau, og alene i det lys er løsningen et plus for os fortæller han. Det stiller dog højere krav til vores tekniske assistenter og tegnere, og de skal forstå meget mere af det samlede projekt, når vi arbejder med 3D. Det gør imidlertid, at de er med på projekterne på en helt anden måde end tidligere, og deri ligger selvfølgelig en hel masse udvikling for dem. Det er samtidig med til at frigøre tid hos ingeniørerne, så de hurtigere kan kaste sig over nye projekter, og det er en klar fordel for hele virksomheden, siger han.

Odense Havn

Odense Havn

Mdoc sikrer korrekt journalisering

Også når det gælder journalisering og dokumenthåndtering har Henry Jensens 3D BIM-platform sikret virksomheden et generelt løft. Indkøringen af dokumenthåndteringsværktøjet Mdoc i løbet af efteråret 2015 vil nemlig gøre det markant nemmere for virksomheden at holde styr på selv den mindste aftalemæssige detalje og de mange tusinde mails, der typisk registreres på hver sag. Mdoc overholder de forskellige standarder inden for IKT i byggebranchen – såsom eksempelvis A104 (datastruktur) og C112 (mailhåndtering) – og er samtidig fuldt integreret med Revit. Mdoc gør det nemt at styre alle projektrelaterede data og sikrer desuden en mere ensartet datahåndtering med en klar struktur for revisioner og versioner af tegnings- og aftalegrundlaget. I kraft af den stringente datastruktur opnår man en effektiv videndeling blandt alle dem, der arbejder på det samme projekt, og især på sigt – eksempelvis i forbindelse med en femårsgennemgang af et byggeri – vil man kunne spare tid, fordi man ikke skal lede efter data, der ikke er registreret korrekt på projektet.
Mdoc Byg leveres som én samlet pakke med eksempelvis opslagsdatabaser, bips nummergenerator, krydsreferencelister og tegningslister, og Mdoc er i dag førende på markedet, når det gælder styring af dokumenter fra MS Office (Excel, Outlook og Word) samt Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD og Microstation. I kraft af sagshåndteringen i Mdoc kan alle relevante medarbejdere og samarbejdspartnere tilgå alle dokumenter på en sag, og dermed mindskes sårbarheden markant, hvis en medarbejder eksempelvis stopper midt i et projekt, eller hvis en mail med selv små, men afgørende ændringer af aftalegrundlaget, ikke registreres korrekt på en given sag.

Studerende vil BIM

Selvom fordelene ved Revit og Mdoc er mange, er der ifølge Halldór Stefánsson også en anden fordel, som mange i branchen måske ikke er helt klar over endnu.
Vi har arbejdet med AutoCAD i snart mange år, og i Revit er bøtten vendt helt på hovedet. Vi skal tænke i 3D og arbejde anderledes, og selvom indlæringskurven til tider har været stejl, og det første halve år er gået med bare at vænne sig til et nyt tankesæt og opnå den samme arbejdshastighed som før, er jeg sikker på, at vi vil høste frugterne af alt det indledende arbejde. Samtidig er det sådan, at de nye ingeniører i studietiden har oparbejdet viden om Revit, og de fleste foretrækker selvfølgelig en arbejdsplads, hvor de ikke udelukkende skal arbejde med 2D. Også her er satsningen på Revit en fordel for os, fortæller han. 

Lige præcis den oplevelse er helt klassisk, vurderer Ole Mathiasen fra NTI CADcenter:
Det er rent konceptuelt en del anderledes at arbejde med et BIMværktøj som Revit, og det er læring og øvelse, der skal til, før man bliver rigtig skrap til det. Det gør det lettere, hvis man er forandringsparat og gerne selv vil det nye, og det har i høj grad været tilfældet hos Henry Jensen, hvilket har været en stor fordel for dem. Det er lidt mere tidskrævende i begyndelsen, men så kommer alle fordelene også i form af større effektivitet, nemmere kollisionstests,
bedre visualiseringer, bedre samarbejde og ikke mindst bedre projekter overordnet set. Det giver i sidste ende gladere kunder.
slutter han.

Har du spørgsmål, eller andet du gerne vil tale med os om, er du altid velkommen til at kontakte os.

70 10 14 00 | nti@nti.dk