NTI CADcenter Digitalisering med Mdoc FM skal effektivisere arbejdsgange

Digitalisering med Mdoc FM skal effektivisere arbejdsgange i Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter

20. august - 2014

Frederikshavns Kommune har valgt NTI CADcenter A/S, som leverandør af deres nye Facility Management System. NTI CADcenter kan med Mdoc FM levere det på alle fronter mest fordelagtige system, som skal skabe datagrundlaget for at sikre smarte og totaløkonomiske løsninger i arbejdet med kommunale ejendomme.

FM systemet er et længe ventet skridt i retningen mod at løse de udfordringer og effektiviseringspotentialer, som har været hele grundideen bag at samle den kommunale byg- og driftsherre funktion i et fælles Ejendomscenter.

Det nyindkøbte system Mdoc FM ruster kommunen til at skabe sig overblik over, hvordan kommunens ca. 350.000 m2 ejendomme anvendes og af hvem de anvendes. Det er et vigtigt redskab i forbindelse med at skabe den mest fordelagtige måde at drifte og vedligeholde kommunens bygninger på.

Frederikshavn Kommune er, ligesom andre kommuner uden for de større byer, præget af en negativ demografikurve. Udfordringen består derfor i at tilpasse og drive kommunens ejendomme efter de behov, der reelt er. Vi skal så at sige skabe “kloge kvadratmeter”, og her kan vi virkelig drage stor nytte af Mdoc FM, siger Peter Munk, leder i Ejendomscenteret.

FM systemet Mdoc FM er et led i en omfattende digitaliserings- og effektiviseringsøvelse, og adskiller sig især fra andre digitale værktøjer, fordi det både kan håndtere nye såvel som eksisterende bygninger, samt drift- og vedligehold i samme løsning. Samtidig lever systemet op til de nye krav i forbindelse med den nye IKT bekendtgørelse, hvilket gør kommunen i stand til at løse den lovbundne opgave på området. Mdoc FM skal integreres med kommunens øvrige fagsystemer som GIS, Ejendomsdata og kommunens økonomisystem, således at datamateriale samles, og dermed kun skal vedligeholdes ét sted.

Stort økonomisk potentiale

I Ejendomscenteret glæder man sig over, at digitaliseringen helt konkret kan hjælpe med at indhente et stort effektiviserings- og besparelsespotentiale på ejendomsområdet. Det handler bl.a. om at gøre arbejdsgangene langt mere effektive for medarbejdere og samarbejdspartnere, og om at samle al datamateriale vedrørende kommunens ejendomme ét sted.

Et af de steder, hvor vi kan spare rigtig mange penge, er ved at bruge vores bygninger på en klog måde, sådan at vi ikke unødigt bruger penge på at drifte og vedligeholde bygninger, der kun anvendes en eller to gange om ugen. Det har vi simpelthen ikke råd til. Med Mdoc FM får vi et samlet overblik over brug og drift i hver enkelt bygning, og derfor kan vi planlægge drift og vedligehold på den mest effektive måde og dermed undgå økonomisk spild. Erfaringen viser, at det er noget, som virkelig kan måles på bundlinjen, siger Peter Munk, leder i Ejendomscenteret.

Siden kommunesammenlægningen har man arbejdet strategisk med kommunens ejendomme, og reduceret ejendomsmassen med 30.000 m2. Hertil er et stort antal ejendomme gennemrenoveret, energioptimeret eller nybygget efter fremtidens behov med fokus på at skabe gode bygninger til brugerne og en fornuftig driftsøkonomi.

Det er en sund begyndelse, da demografiudviklingen gør, at vi i fremtiden har brug for færre og andre typer ejendomme end i dag. Nu får vi mulighed for virkelig at se på, hvordan vi smartest bruger vores bygningerne, afslutter Peter Munk.

Mdoc FM, en fremtidssikker løsning

Mikkel Laurberg, chefkonsulent hos NTI CADcenter A/S, ser frem til samarbejdet med Frederikshavn Kommune, som startede i april og har en implementeringsfase der varer resten af året:

Frederikshavn Kommune har en meget veldefineret digitaliseringsstrategi, og med vores system kan vi indfri langt de fleste af de behov, som kommunen har beskrevet i deres udbud. F.eks. kan vi levere nogle systemer, som kan arbejde sammen med dem kommunen i forvejen har. Det betyder, at man som medarbejder ikke skal indtaste data flere steder, hvilket er meget tidsbesparende. I løsningen er der taget udgangspunkt i den gældende IKT-bekendtgørelse, og der er fokus på arealoptimering, vidensdeling og opsamling af energidata, som vi ved der kommer stor fokus på, siger Mikkel Laurberg fra NTI CADcenter.

Har du spørgsmål, eller andet du gerne vil tale med os om, er du altid velkommen til at kontakte os.

70 10 14 00 | nti@nti.dk